Beoordelen bestekken / offertes

Het is niet evident om een correcte beoordeling en/of vergelijking te maken tussen verschillende offertes. De uitgangspunten zijn soms niet duidelijk bepaald waardoor er zeer uiteenlopende technische en economische voorstellen moeten vergeleken worden. 

Bij Belin dakadvies zijn we van mening dat de prijs nooit de belangrijkste factor mag zijn waardoor wij volop inzetten op een maximale kwaliteit binnen een vooraf bepaald prijsbudget. Door de uitgangspunten te bundelen in een technische omschrijving of een bestek krijgen we een duidelijke vergelijkingsbasis die ons toelaat de aspecten kwaliteit en prijs te bewaken en te beoordelen.

Belin dakadvies staat ter beschikking om een deel of het volledige traject met u te doorlopen.

[siteorigin_widget class=”Sydney_Action”][/siteorigin_widget]
Dakadvies - Advies bij bestekken of offertes van platte daken
Dakadvies – Advies bij bestekken of offertes van platte daken