Schadeonderzoek / Bemiddeling bij geschillen

Zelfs indien alle partijen ter goeder trouw zijn kunnen er problemen ontstaan die vooraf niet te voorzien waren. Een menselijke fout, een rekenfout, veranderende weersomstandigheden, een gewijzigde bestemming van het gebouw,… kunnen de oorzaak zijn van de schade.

Als raadgevend ingenieur is het opzoeken van de oorzaak van de schade een passie voor Belin Dakadvies. Voor elke schade wordt een aangepaste onderzoeksprocedure voorgesteld. Eventueel in samenwerking met assistenten gaan we tot het uiterste om niet alleen de oorzaak van de schade te vinden, maar ook om een oplossing uit te werken voor herstel of het voorkomen van toekomstige schade. 

Schades kunnen ook zorgen voor een verstoorde relatie tussen de betrokken partijen. Dankzij het onafhankelijk statuut van Belin Dakadvies kunnen we een meerwaarde bieden door te bemiddelen in het conflict. Indien beide partijen zich akkoord stellen om ons advies te volgen kunnen vaak de gemoederen bedaard worden en kan het project toch samen afgewerkt worden.

Ons voornaamste doel is om een tussenstap te zijn tussen het vastgestelde probleem en de rechtspraak. Niet iedereen heeft zin of de tijd om een volledige procedure voor de rechtbank te doorlopen. Kan dit niet vermeden worden kunnen onze rapportageverslagen de procedure alvast vooruithelpen of versnellen. 

Met de nodige kennis en apparatuur staat Belin Dakadvies steeds  ter uwe beschikking.

[siteorigin_widget class=”Sydney_Action”][/siteorigin_widget]
Dakadvies - Advies bij schade of geschillen van platte daken
Dakadvies – Advies bij schade of geschillen van platte daken

Soorten lekdetectie:

  • injectie rook/gas
  • elektrische inpuls
  • endoscopie
  • vochtmeters
  • carbidetest
  • thermografie
  • vochtdistributiemeting