Veiligheidsadvies

Het uitgangspunt moet zijn dat er steeds veilig kan gewerkt worden op een dak. Ook tijdens de nazorg van het dak of de installaties moet die veiligheid gegarandeerd kunnen worden.

Belin Dakadvies bekijkt met u de opties in functie van een opgemaakte risico-inventaris. Kiest u voor een tijdelijke valbeveiliging of geeft u de voorkeur aan een definitieve beveiliging? Ook de keuze van de dak toegang wordt bekeken in functie van de mogelijke risico’s.

De aanbevelingen inzake veiligheid van Belin Dakadvies worden steeds toegevoegd aan onze rapportage teneinde de belangrijkheid te beklemtonen.

 

 

[siteorigin_widget class=”Sydney_Action”][/siteorigin_widget]
Dakadvies - Advies voor veiligheid van platte daken
Dakadvies – Advies voor veiligheid van platte daken