Dakinspecties / Onderhoudsadvies

Kleine gebreken kunnen leiden tot grote lekkages en schades, en dus tot hoge kosten. Meestal onverwachte of repetitieve kosten die je als gebouweigenaar/beheerder zoveel mogelijk wenst te vermijden.

Via een dakinspectie voert Belin Dakadvies een visuele controle uit van uw dak. Aldus bepalen we de technische staat van de dakbedekking en geven we advies omtrent de verwachte levensduur. Indien gewenst maakt Belin Dakadvies ook een inspectierapport op. Hieraan kan dan een onderhouds of renovatieplan aan gekoppeld worden. De voorgestelde investeringen worden steeds afgewogen ten opzichte van de resterende exploitatietermijn van uw gebouw. 

Dakinspecties zorgen voor een langere levensduur van uw dakbedekking, helpen onnodige lekkages en schades te voorkomen en dragen bij tot minder onderhoudskosten van uw gebouw. Belin Dakadvies us partner is dakinspectie en advies voor onderhoud platte daken.

Dakadvies - Dakinspectie en advies onderhoud platte daken
Dakadvies – Dakinspectie en advies onderhoud platte daken
[siteorigin_widget class=”Sydney_List”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Sydney_Action”][/siteorigin_widget]